Anvisningar och åtgärdsplan kring  företagets hantering av COVID-19 virus. Läs mer

Image

Välkommen till Adela omsorg

Vi erbjuder varje kund trygg omsorg på kundens villkor. Vårt arbetssätt kan sammanfattas i tre nyckelord – kontinuitet, flexibilitet och integritet.
Kontakta oss
Vi berättar gärna mer!
010-16 65 000
adela-omsorg-stockholm-solna.jpg

Målet med
vårt arbete är att...

... du ska känna dig trygg med oss.
... du ska veta att vi alltid finns tillgängliga, oavsett när du behöver oss.
... våra tjänster ska förbättra din livskvalitet.
Vi är företaget med det stora hjärtat – vi ger våra kunder tid och omtanke!

inspirationspris.jpg
2015-rs-vinnare-av-kvalitetspriset-i-solna-stad.png
arbetsomrde-adela-omsorg-stockholm-solna.png
stockholm-stad-adela-omsorg.png
solna-stad-adela-omsorg.png
sundbyberg-stad-adela-omsorg.png
jrflla-stad-adela-omsorg.png

KUNDVAL LOV – VALFRIHET FÖR PATIENTER OCH BRUKARE

Vad innebär det för Adela omsorg?

Vi som utförare ska uppfylla särskilda kriterier inom bland annat kvalitet, utbildningsnivå, erfarenhet och gällande samarbetet mellan utförare och myndighet i fråga om lagstiftning och tillgänglighet.

Läs mer om LOV hos Sveriges kommuner och landstings webbplats.Själva lagtexten finns i sin helhet på Riksdagens webbplats, och de ändringar som infördes 2017 kan laddas ner kostnadsfritt via den juridiska informationsportalen JP Infonet.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009 och är en lag som reglerar möjligheten att välja mellan olika aktörer inom hemtjänst och socialtjänst. Det krävs anbudsskrivande och erhållande av avtal för att kunna bli en av de utförare som den enskilde kan välja.

Vad innebär det i praktiken?

Lagen ger alltså kommuner och landsting möjlighet att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.

Vad innebär det för patienter och brukare?
Valfrihetssystemet innebär att den patient eller brukar som beviljats hemtjänst får välja vilken utförare som ska utföra tjänsten. Valet görs mellan de leverantörer som godkänts av kommunen och som kommunen tecknat avtal med.

Bli kund hos oss!

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2022.