Covid19: Hur reagerar vi på pandemin?

Coronaviruset har förändrat allas våra liv under våren. Vissas i lite mindre utsträckning – inställda kalas, ensamma helger och förändrade vardagsrutiner. Andras mer, med familjemedlemmar som gått bort, förlorade jobb eller ändlösa arbetsdagar mitt i krisens öga. Hur vi reagerar hänger till stor del ihop med våra tidigare erfarenheter, men även med vilken typ av personlighet vi har.Hör du till dem som lydigt har hållit sig hemma i vår, ställt in familjeluncher över påsk och låtit bli att sätta dig på en bänk i vårsolen – allt för att hålla coronaviruset på avstånd och inte riskera att smitta någon annan? Eller är du tvärtom en av dem som inte vill låta rädslan för det okända kontrollera ditt liv? SVT intervjuade i april beteendevetaren Erik Angner för att se hur det kommer sig att Stockholms uteserveringar och parker har varit fulla med folk, trots myndigheternas rekommendationer om social distansering.

Enligt Angner har Sverige gjort det lite mer komplicerat för sina invånare: olika regler för olika situationer gör att det blir otydligt vad som gäller när. I bland annat Frankrike och Portugal har reglerna varit mycket hårdare – invånarna har inte fått lämna hemmet annat än för vissa, noga angivna, aktiviteter. Reglerna har varit mycket tydliga, och desamma för nästan alla.
Angner är dock inte helt övertygad om att hårdare regler hade tömt de svenska parkerna på folk. ”En annan grej kan vara att man reagerar mot det här att folk talar om för en vad man ska göra” säger Angner till SVT:s reporter. Inom psykologi kallas detta för reaktans, och det handlar alltså om en motsatsreaktion: säger någon att jag måste göra si, då tänker jag minsann göra så. Med andra ord hade hårdare regler kunnat leda till ännu fler som bryter mot dem, menar Angner.

En tredje faktor som påverkar våra val är vårt flockbeteende. Ser vi att andra sitter ute och njuter av solen, att grannarna fortfarande tar sin dagliga promenad trots att de tillhör riskgruppen, eller att resten av familjen inte bryr sig om att ställa in födelsedagskalas – då är sannolikheten större att vi följer det beteendet. Angner understryker att detta kan leda till olika beteenden i olika delar av landet till exempel, och kanske är det en av anledningar till att gatorna i de svenska storstäderna har varit långt ifrån folktomma.

Ökar din personlighet risken att du blir smittad? Tidskriften Modern Psykologi (4/2020) tittar på hur våra personlighetsdrag påverkar våra reaktioner på pandemin. Här utgår man från ”Big five”-teorin, som går ut på att fem olika egenskaper lägger grunden till vår personlighet. Dessa egenskaper är olika starka hos varje person, och de utgörs av öppenhet, utåtriktning, känslomässig instabilitet, samvetsgrannhet och vänlighet. Tillsammans bildar just din kombination av de här egenskaperna din unika personlighet. Om du vet vilket drag som är starkare eller svagare hos dig, kan du medvetet förändra ditt beteende.
Den öppna personen älskar att testa på nya saker: resor, maträtter, fester där du inte känner någon ... Den som är mindre öppen är inte lika entusiastisk eller nyfiken på nyheter, och lever gärna mer konventionellt. En öppen personlighetstyp har ofta lättare att klara av karantänen. Nu finns det ju tid att lära sig något nytt, vara kreativ och skapa! Shakespeare skrev några av sina mästerverk just i karantän, när pesten härjade som värst i Europa. För dig som är mindre öppen är detta en chans att gå utanför din trygghetszon och lära dig något nytt.

Den extroverta personen är optimistisk och orädd, och trivs allra bäst i andras sällskap. Ju mer utåtriktad du är, ju hårdare slår den ofrivilliga ensamheten. En mer introvert person trivs bättre i sitt eget sällskap och hittar enklare något att göra som inte kräver umgänge med andra. För dig som är utåtriktad är det extra viktigt att planera dagarna nu, så att du får någon typ av social kontakt via telefon eller videosamtal.
Den känslomässigt instabila personen känner ofta mycket oro, ångest och andra negativa känslor. Ju instabilare du är, desto större är risken just nu att du fastnar i grubblerier som i värsta fall kan leda till depression. Här är det extra viktigt att du har strategier för att hantera din oro: skriv ner vad du är orolig för, prata om det med någon och framför allt, se till att inte låta oron ta över ditt liv.

Den samvetsgranna personen är någon som är ordningsam, pålitlig och trygg. Ju mer samvetsgrann du är, desto mindre är risken att du till exempel börjar slarva med handhygienen eller träffar en familjemedlem som tillhör riskgruppen. Du som vet med dig att du är mer impulsiv, tänk på att vara noga med de nu rådande rutinerna.

Den vänliga personen är osjälvisk och empatisk, medan den som är en mindre vänlig personlighetstyp kan vara kritisk och snabbare att döma. Under en pandemi lider en vänlig person större risk att bli smittad, eftersom man är osjälvisk och mer benägen att hjälpa andra. Vet du med dig att vänlighet är ett framträdande personlighetsdrag hos dig är det viktigt att du tänker på din hälsa och ser till att inte utsätta dig för onödiga risker.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.