Livsberättargrupper bryter ensamheten

Den ofrivilliga ensamheten är ett växande problem i Sverige, och det är en vanlig orsak till oro och depression hos äldre. Livsberättargrupper är ett sätt att bryta ensamheten, hitta nya vänner – och få hopp om framtiden igen.

Stockholms stadsmission noterade för ett par år sedan att deras öppna verksamhet för äldre blev allt mer välbesökt. Många av besökarna saknade att i lugn och ro få sitta och prata med någon. Det fanns mycket oro och ångest som bottnade i ensamhet. Stadsmissionen beslöt sig då för att bidra med en mötesplats där det fanns tid för just denna typ av samtal. Med hjälp av bland annat organisationerna St Lukas och Mind, som båda verkar för psykisk hälsa, satte man igång Livsberättargrupperna.

I dag träffas flera grupper i veckan i Stadsmissionens lokaler vid Mariatorget för att tala om livet. Minnen från förr och tankar kring vardagen och samhället blandas med framåtblickar. Vem som helst är välkommen att anmäla sig – det enda kravet är att du har hunnit bli ålderspensionär. De flesta deltagarna är dock en bit över 70 år. Grupperna styrs av en samtalsledare som introducerar ett tema för varje träff.

Vid det första tillfället pratar man ofta mer generellt kring en historisk händelse, till exempel omläggningen i Sverige till högertrafik. Hur minns jag det och var befann jag mig då? Det är ett bra sätt att få igång minnesarkivet och börja rota runt där inne. Ju bättre man lär känna de andra gruppdeltagarna, desto mer vågar man släppa fram. De påföljande träffarna följer sedan ett visst mönster: vid något tillfälle tar alla med sig ett foto som betyder något viktigt, vid nästa funderar man runt minnena från skolåldern. Ibland används musik eller avslappningsövningar för att få fart på tankarna.

Några av samtalen går även ut på att blicka framåt: hur ser livet ut i dag, och vad vill vi ha ut av de kommande åren? Att gemensamt prata om hur man kan leva ett så bra liv som möjligt ger både nya idéer och en påminnelse om att du inte är ensam: det är många som kämpar med att hitta en ny mening i vardagen när man blir äldre och den sociala konstellationen förändras.

Livsberättargrupperna är en samtalsform utvecklad av forskaren och läkaren Ulla Peterson vid Linnéuniversitetet i Växjö. Peterson var under de två första åren med och utvärderade effekten av Stadsmissionens livsberättargrupper på deltagarnas hälsa och välmående. Hennes studie visade tydligt att samtalen minskade ångest och oro och gav deltagarna mer hopp om framtiden. Många av de äldre fortsatte dessutom att umgås även efter att gruppsamtalen hade avslutats.

Det är klart att det är nervöst att anmäla sig till en samtalsgrupp med massa främlingar – och att dessutom förväntas dela med sig av högst personliga minnen! Men Petersons studie visade även att den trygga och lugna miljön uppmuntrade till att börja berätta. ”Alla vågade öppna sig och prata om det här innersta, fast vi var helt främmande för varandra”, berättade en av deltagarna.
Att i en trygg miljö berätta om det som har format dig som människa och följt dig genom livet, och att samtidigt få höra andra dela med sig, ger snabbt en känsla av samhörighet. Det är ett effektivt sätt att bryta en grå och tung ensamhet och ge vardagen en ny mening. När man lämnar gruppen är det med större tilltro till framtiden och ett par nya vänskapsrelationer.
Vill du läsa mer om livsberättargrupperna? Stadsmissionen har sammanställt skriften ”Livet – värt att leva”, som både innehåller intressant information och livsberättelser från några av de tidigare deltagarna. Den finns att ladda ner på Stadsmissionens hemsida.
 

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.