Sveriges äldre allt ensammare – hur bryter vi trenden?

Forskning visar att ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. Samtidigt känner sig mer än en fjärdedel av Sveriges äldre ensamma. 

Flera faktorer kan leda till ofrivillig ensamhet på äldre dagar: kanske bor man otillgängligt, lever i en svår ekonomisk situation eller är fysiskt oförmögen att lämna sin lägenhet på egen hand. Färre platser på gemensamma boenden innebär att äldre mot sin vilja får bo på egen hand. Samtidigt leder personalbristen inom hemtjänsten till tidspressade hembesök där den sociala samvaron kan bli lidande. Staten bidrar med resurser för projekt som ska främja äldres sociala liv, men vi skrapar fortfarande på ytan av problemet.

Ensamhetens inverkan på din hälsa
Män, utlandsfödda och personer som nyligen förlorat en partner – det är grupper som i större grad drabbas av ofrivillig ensamhet. Ensamheten har en betydande inverkan på livskvaliteten: den kan leda till isolering och psykisk ohälsa, samtidigt som den ökar risken att drabbas av oro, ångest eller sömnsvårigheter. Men ensamheten har inte bara psykiska effekter: den kan även leda till en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det beror på att ofrivillig ensamhet frisätter stresshormoner i kroppen – på samma sätt som hjärnan frigör välgörande endorfiner och dopaminer när vi umgås med personer som vi tycker om.

Forskning har visat att den som känner sig ensam och utanför också har svårare att dela glädje med andra människor. Ett socialt nätverk gör att vi känner oss delaktiga, vilket inte bara är viktigt för att vi ska må bra, utan även för att hålla hjärnan i trim. Lika viktig är den sociala stimulansen för att se till att vi inte fastnar i gamla mönster och tankebanor.

IT-kunskaper minskar utanförskap
Idag sker en stor del av våra sociala kontakter inte ute i verkligheten, utan i digitala rum. På internet finns garanterat någon som delar dina intressen, hur smala de än är. Du kan hitta nya vänner eller kanske till och med kärleken. Samtidigt visar undersökningar att ungefär hälften av alla Sveriges 75-åringar levde i digitalt utanförskap år 2018. Det är alltså inte konstigt att goda IT-kunskaper är ett effektivt hjälpmedel för att bryta ensamheten.

De flesta kommuner har i dag någon typ av IT-stöd för äldre – hör efter på till exempel biblioteket där du bor. Vissa kommuner erbjuder även hembesök med IT-stöd för den som har svårt att ta sig ut på egen hand. Ett antal ideella föreningar erbjuder olika typer av IT-relaterade aktiviteter, till exempel har Seniornet Sweden flera spännande kurser och dessutom en matnyttig hemsida som även är tillgänglig för icke-medlemmar.

Hur gör vi Sverige mindre ensamt?
Ensamheten är ofta skamfylld och svår att bryta själv – en utsträckt hand betyder mycket. Det är lättare att tacka ja till en inbjudan än att berätta att man känner sig ensam. Är du med i en förening av något slag? Bjud med en granne, bekant eller släkting på ett möte. Kanske vaknar intresset för något nytt till liv. Det viktigaste är att vi ser varandra: har du inte sett till någon på ett tag, knacka på eller slå en signal för att se så att allt står rätt till. Rädslan att störa varandra är ett farligt hjälpmedel för den växande ensamheten.

Känner du dig ensam?
EASE är en fyrastegsstrategi för att hjälpa dig att bryta ensamheten. Strategin har tagits fram av den amerikanske hjärnforskaren John T Cacioppo.

- ”Extend yourself” = våga sök kontakt. Heja på grannen och försök att småprata, så kan det så småningom leda till en fika tillsammans.
- ”Action plan” = ha en plan. Fundera över vilka alternativ du har för att komma ur ensamheten. Finns det någon aktivitet hos kyrkan, biblioteket eller en lokal förening du kan tänka dig att testa? Behöver du mer hjälp från kommunen, i form av resesällskap eller hemtjänsttimmar?
- ”Selection” = välj ut en potentiell vän. Vänskapen växer fram med tid. Våga visa andra människor att du är intresserad, så kommer ni kanske att finna varandra.
- ”Expect the best” = förvänta dig att du behandlas som du förtjänar. Det är lätt att frukta det värsta när man känner sig ensam – ”kanske vill de bara vara snälla”. Strunta i den tanken! Blir du inbjuden på en fika eller en släktträff, är det för att den som bjöd in dig vill att du ska vara där.

Ensamhet bland äldre är inte bara en personlig hälsofråga, utan även en nationell sådan: alla förtjänar en stimulerande och värdig ålderdom, och att vara en del av vår samhälleliga gemenskap. Och kom ihåg – du är långt ifrån ensam om att längta efter sällskap.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.