Valet 2018: De vinnande partierna och äldreomsorgen

Efter en tuff slutspurt är valet över och Sverige står inför en ny mandatperiod. Vi tittar närmare på några av de huvudfrågor inom äldreomsorgen som partierna lyfte fram under valspurten. 

En stark väljargrupp med makt att påverka
Vid detta val var det rekordmånga väljare över 65 år: nästan två miljoner personer. Det betyder att väljargruppen är den näst starkaste, och definitivt en kraft som partierna inte kan ignorera. Men lyckades partierna få med sig de äldre väljarna, och vilka frågor valde de att fokusera på? Vi tittade närmare på resultatet från SVT:s vallokalsundersökning VALU samt de fyra största partiernas partiprogram.

Vilka partier är populära hos väljare över 65?
Årets VALU-undersökning visade på en omfördelning bland äldre väljare. Det största partiet bland Sveriges äldre är sedan flera årtionden Socialdemokraterna. Under valet 2018 minskade dock partiet i popularitet och fick totalt 35 procent av de äldre väljarnas röster. Sverigedemokraterna fick 19 procent, vilket betyder att de nådde fram bättre till de äldre väljarna än till de yngre. Moderaterna hade ett riktigt förlustval och landade på 15 procent av de äldre väljarnas röster.

Äldre dåligt representerade i riksdagen
Av de totalt 349 ledamöterna i riksdagen är det nu bara sex personer som är över pensionsåldern. Av de fyra största partierna – Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet – har hälften (Socialdemokraterna och Centern) ingen riksdagsrepresentant alls som är över 65 år. Representationen av Sveriges seniorer i riksdagen lämnar med andra ord en hel del övrigt att önska.

Men vad har partierna tänkt sig för den kommande mandatperioden: på vilket sätt kommer de att jobba för att Sveriges äldre ska få det bättre?

Socialdemokraterna tror på höjda pensioner
Socialdemokraterna vill höja pensionen med 600 kr i månaden och avskaffa pensionsskatten. Det långsiktiga målet är att få upp pensionen till 70 procent av löntagarens slutlön. Inom vårdfrågor var ett av partiets vallöften att erbjuda gratis influensavaccin till alla pensionärer. Inom hemtjänsten vill man avskaffa minutscheman och se till så att alla har en fast omsorgskontakt att vända sig till.

Moderaterna prioriterar trygg och värdig vård för äldre
Moderaterna vill införa ett högre bostadstillägg till Sveriges pensionärer. Man anser att en trygg och värdig vård är den viktigaste frågan inom äldreomsorgen. Framför allt bör det enligt Moderaterna satsas på att skapa en sammanhållen vård för de sjukaste – ingen ska behöva ”bollas runt” mellan olika institutioner. Det ska finnas bättre tillgång till mobila vårdteam för att åtgärda köerna på akuten.

Sverigedemokraterna förespråkar matreform för äldreboenden
Sverigedemokraterna vill höja garantipensionen och ta bort pensionärsskatten. Man vill se ett särskilt riktat stöd för att bygga fler trygghetsboenden, så att den som inte klarar sig utan hjälp har möjlighet att få ett passande boende. En av Sverigedemokraternas valfrågor var en matreform som garanterar nylagad och näringsrik mat. Man tror att särskilda äldrevårdscentraler skulle resultera i effektivare vård.

Centern satsar på nationellt hälsoprogram för äldre
Centerpartiet vill höja pensionen för den som i dag har garantipension eller låg pension. Man vill se mer pengar till mobila vårdteam, för att äldre ska slippa ta sig till vårdcentralen eller akutmottagningen. Man föreslår ett äldrehälsovårdsprogram – att jämföra med till exempel mödravårdsprogrammet – som med hjälp av förebyggande arbete och nationell samordning ska leda till en förbättring av äldres hälsa.

Fotnot: Informationen ovan kommer från respektive partis partiprogram. När detta nummer av Adelabladet går i tryck är det fortfarande inte bestämt hur den nya regeringen ser ut.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.