Den svenska äldreomsorgen genom tiderna, del 1: Från 1800-talets fattigstugor till 1950-talets nystart

I Sverige lever vi länge – i början av 1970-talet blev vi äldst i världen. Ett välfungerande samhälle tar hand om sina invånare, och äldreomsorgen säger mycket om levnadsstandarden i ett land. I detta och kommande nyhetsblad tittar vi på hur äldreomsorgen i Sverige har utvecklats från 1800-talet fram till i dag, från fattighus via sjukhem till dagens hemtjänst och tekniska hjälpmedel. 

1800-tal: antalet äldre ökar dramatiskt
Länge bodde Sveriges äldre i så kallade backstugor, utan något stöd från samhället. I storstäderna fanns hospital för den som var svårt sjuk. Under 1800-talet skedde en dramatisk ökning av antalet äldre, och kommunernas lösning var att samla äldre i fattigstugor. Men hjälpen från kommunerna var väldigt begränsad, och de boende fick klara sig bäst de kunde.

1920-tal: fattigvårdslagen och pensionärshem
År 1918 instiftades fattigvårdslagen, vilken innebar att ålderdomshemmet blev en kommunal skyldighet. I vissa fall ledde det inte till mer än ett namnbyte på den tidigare fattigstugan, men på andra ställen byggdes nya, pampiga byggnader för de äldre. Under 1920-talet infördes pensionärshem. Det var små hyreslägenheter med kokvrå, en liten toalett och delat badrum – en lösning som innebar att äldre slapp den negativa stämpel som fattigvården medförde.

1940-tal: Ivar Lo-Johansson styr om den svenska äldrepolitiken
Riksdagen hade 1947 beslutat om en kraftig utbyggnad av ålderdomshemmen, trots motstånd både från folket och de då nybildade pensionärsorganisationerna. När författaren Ivar Lo-Johansson 1949 i en serie artiklar i tidningen Vi avslöjade hur illa det stod till med äldreomsorgen i Sverige uppstod massiv kritik som ledde till att planerna på utbyggnaden fick läggas ner. Kritiken var riktad mot ålderdomshemmen, som inte ansågs vara mycket bättre än fattighusen. Den långa debatten ledde slutligen till att den svenska äldrepolitiken ändrades till ”hemvård i stället för vårdhem”. Med införandet av folkpensionen 1948 fick dessutom fler möjlighet att klara hyran för ett pensionärshem.

1950-tal: hemtjänst via Röda korset
Startskottet för den moderna äldreomsorgen kom i början av 1950-talet med introduktionen av kommunal hemtjänst i eget hem. Röda korset i Uppsala var först ut med att bedriva hemtjänst och andra frivilligorganisationer, t ex kvinnoföreningar, följde efter innan kommunerna så småningom tog över. I och med åldringsvårdsutredningen, tillsatt 1952 av socialminister Gunnar Sträng, genomfördes en lagändring som skilde äldreomsorgen från fattigvården. Den nya synen på äldreomsorgen blev startskottet för en ny politisk inriktning som vi följer än i dag: principen att äldre ska få bo kvar i hemmet så länge som möjligt.

Öppettider telefon
alla dagar 8-21 och helg 10-21 *

010-16 65 000

Huvudkontor - Solna

Framnäsbacken 4
171 66 Solna

Järfälla kontor

Birgittavägen 3
177 31 Järfälla

Sundbyberg kontor

Eliegatan 16 
172 73 Sundbyberg

Kista kontor

Trondheimsgatan 4
164 30 Kista

Följ oss i sociala medier

gdpr-flag-2400x1200.png
© Copyright ADELA OMSORG AB 2021.